Contributie

2023 – 2024

De contributie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld in de ALV. Hoe hoger het niveau is dat je speelt, hoe vaker je bijvoorbeeld traint. Hierdoor is de contributie is voor hoger spelende teams hoger dan voor de lager spelende teams. Studenten krijgen korting op de contributie.

Contributie 2023 – 2024

Dames 1, 2, 3 en 4 + Heren 1 en 2€ 460,-
Dames 5 + Heren 3 en 4€ 395,-
Dames 6, 7, 8 en 9 + Heren 5, 6 en 7€ 335,-

Aan het begin van elk volleybalseizoen ontvang je van de penningmeester een verzoek tot betaling via Club Collect. We willen je vragen voor 15 september te betalen.

Mocht je de contributie niet in één keer kunnen voldoen, dan kun je in ClubCollect zelf aangeven in hoeveel termijnen je wilt betalen. Doe dit dan ook voor 15 september.

Studenten krijgen € 50 korting

Als student krijg € 50 korting op je contributie. Je krijgt de korting als je vóór 15 september je inschrijvingsbewijs voor collegejaar 2023-2024 opstuurt. Dat kan per e-mail naar penningmeester@usvolleybal.nl.

Contributie Jeugd 2023 – 2024

CMV – Heel seizoen€ 190,-
CMV – Vanaf 1 feb € 125,-
Aspiranten – Heel seizoen€ 305,-
Aspiranten – Vanaf 1 feb € 210,-
Aspiranten – Instromers zonder competitie€ 165,-