Contributie

De contributie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld in de ALV. Studenten krijgen korting op de contributie.  

Voor het jaar 2020-2021 is de contributie als volgt vastgesteld:

  1. Dames 1, Dames 2, Dames 3, Dames 4, Heren 1, Heren 2: 375 Euro
  2. Dames 5, Heren 3, Heren 4: 325 Euro
  3. Dames 6, Dames 7, Dames 8, Dames 9, Heren 5, Heren 6, Heren 7: 275 Euro

Aan het begin van elk volleybalseizoen ontvang je van de penningmeester een verzoek tot betaling.

Studenten (€ 50 korting!) dienen vóór 1 oktober het inschrijvingsbewijs voor collegejaar 2020-2021 op te sturen. Dat kan per e-mail naar penningmeester@usvolleybal.nl.

Graag de contributie overmaken onder vermelding van ‘Contributie 2020-2021’ + team naar

Universitaire Sportvereniging
NL 91 ABNA 0595 8096 85

Mocht je de contributie niet in één keer kunnen voldoen, laat het dan weten, dan krijg je van ons een aantal opties.