Commissies

Om het bestuur te ondersteunen, zijn er commissies, die verantwoordelijk zijn voor deeltaken binnen de club. De commissies maken jaarplannen en voeren die uit.

Technische Commissie

De TC is verantwoordelijk voor het speltechnische niveau van de vereniging. We maken binnen deze commissie onderscheid tussen TC top/hoog (voor de hoogste teams) en TC breed (voor de lagere teams). De TC-leden zijn het eerste aanspreekpunt voor de spelers, houden selectietrainingen voor de teamindeling, werven trainers en houden zich bezig met andere teamgerelateerde zaken. Ieder team heeft zijn eigen TC-contactpersoon.

Contact: technischecommissie@usvolleybal.nl

Competitiecommissie

De competitiecommissie regelt alles wat er bij wedstrijden komt kijken: het wedstrijdschema, de spelregels, alle wedstrijdwijzigingen, het indelen van de tellers, lijnrechters en zaaldiensten, en het werven en opleiden van scheidsrechters.

Contact: wedstrijdzaken@usvolleybal.nl

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie houdt zich bezig met de organisatie van de ledenactiviteiten van US, zoals volleybaltoernooien, borrels, pubquizzen en feesten.

Contact: activiteitencommissie@usvolleybal.nl

Communicatiecommissie

De communicatiecommissie brengt structuur aan in de interne en externe communicatie van de vereniging en ondersteunt andere commissies en het bestuur in hun communicatie. Denk hierbij aan de website, nieuwsbrieven, social media en sponsorcommunicatie.

Contact: communicatie@usvolleybal.nl

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie heeft als voornaamste taken het werven van nieuwe sponsors en het onderhouden van bestaande sponsorconnecties. De commissie kan bijvoorbeeld sponsors uitnodigen voor wedstrijden, netwerkbijeenkomsten, clinics of toernooien voor bedrijven organiseren en meedoen aan bedrijvenacties, zoals die van de Vriendenloterij.

Contact: sponsorcommissie@usvolleybal.nl

Materialencommissie

De materialencommissie coördineert de bestelling van nieuwe tenues en controleert aan het eind van het seizoen alle ballentassen. De meeste attributen (palen, netten etc.) zijn eigendom van de zalen; dat wordt via het bestuur geregeld.

Contact: materialen@usvolleybal.nl

Kascommissie

De kascommissie controleert het financiële beleid van het bestuur. Ieder jaar presenteert de penningmeester de financiële resultaten van het afgelopen jaar, die dan worden gecontroleerd door deze commissie, bestaande uit twee personen.

Contact: via penningmeester@usvolleybal.nl

Beleidscommissie

De beleidscommissie schrijft het meerjarenbeleid en is eens in de paar jaar actief. Het meerjarenbeleid is een uitwerking van ideeën die vanuit de vereniging (bijv. via de ALV of een enquête) en het bestuur zijn gekomen.

Contact: via bestuur@usvolleybal.nl

Jeugdcommissie

In 2003 is US Volleybal Jeugd (in een aparte vereniging maar onder leiding van US’ers) gestart met het opleiden van jeugd. Momenteel heeft US Volleybal Jeugd ongeveer 30 jeugdleden, variërend in leeftijd van 6 tot 14 jaar.

Wintersportcommissie

De wintersportcommissie is nieuw dit seizoen en wilt een jaarlijkse
wintersport voor de club organiseren.

Werkgroep Eredivisie

Deze werkgroep is belast met het plannen en realiseren van beleid dat een eventuele stap naar de eredivisie mogelijk zou moeten maken. Hierbij wordt gekeken of eventuele nieuwe ideeën die de club nu beter kunnen maken alvast geïmplementeerd kunnen worden.

Contact: eredivisie@usvolleybal.nl

Interesse?

Zou je een bijdrage willen leveren aan een van deze commissies? Mail dan naar bestuur@usvolleybal.nl.