Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Voor vragen kan je altijd terecht via bestuur@usvolleybal.nl of direct bij een van onderstaande bestuursleden. Het bestuur vergadert ongeveer eens in de vier weken op donderdag en daarnaast zijn elke zaterdag wel een paar bestuursleden in de hal te vinden.

Bestuur US Volleybal 2022-2023
Van links naar rechts: Breyten, Keimpe, Tycho, Sanne en Rivka
Foto: Rivka Schraa

Voorzitter

De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het beleid van de club, zit bestuursvergaderingen en ALV’s voor, stuurt de overige bestuursleden aan en verzorgt de communicatie met externe partijen zoals de Nevobo, US Omni, andere verenigingen en de pers.

In seizoen 2022-2023 is onze voorzitter Tycho Angevaare.

Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, notuleert bij de vergaderingen en is eerste contactpersoon voor de Nevobo.

Deze functie is vacant. Interesse? Mail naar bestuur@usvolleybal.nl.

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën binnen de club; het betalen van de zaalhuur en competitiegelden, het innen van de contributie, het bijhouden van de cashflow en het opmaken van de begroting en realisatie zijn de voornaamste taken.

Deze functie is vacant.

Wedstrijdsecretaris

De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor het inhuren van de zaal, het regelen van het competitieschema en het bijhouden van de wedstrijdwijzigingen, en maakt daarnaast deel uit van de competitiecommissie.

In seizoen 2022-2023 is onze wedstrijdsecretaris Rivka Schraa.

Scheidsrechterscoördinator

De scheidsrechterscoördinator is verantwoordelijk voor de aanwijzing, opleiding en begeleiding van scheidsrechters en andere officials. Daarnaast is hij aanspreekpunt voor de Nevobo voor alle scheidsrechtergerelateerde zaken en neemt hij deel aan de competitiecommissie.

In seizoen 2022-2023 is onze scheidsrechterscoördinator Keimpe Bloemhof.

Technische zaken

Het bestuurslid technische zaken is verantwoordelijk voor het coördineren van de TC hoog en TC breed binnen de vereniging, maar is niet per se zelf actief binnen die commissies. Hij zorgt dat commissies blijven draaien, dat eventuele vragen of problemen naar de juiste personen doorgespeeld worden, en hij bewaakt de voortgang van projecten.

In seizoen 2022-2023 is ons contactpersoon TC’s Sanne Heijting.

Algemeen bestuurslid

Het algemene bestuurslid pakt zaken op die niet door een van de andere bestuursleden worden opgepakt.

Deze functie is vacant. Interesse? Mail naar bestuur@usvolleybal.nl.

Vragen?

Heb je vragen aan het bestuur? Mail dan naar bestuur@usvolleybal.nl.