Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Voor vragen kan je altijd terecht op bestuur@usvolleybal.nl of direct bij een van onderstaande bestuursleden. Het bestuur, dat bestaat uit een dagelijks bestuur en een aantal algemene bestuursleden, vergadert ongeveer eens in de vier weken op donderdag en daarnaast zijn elke zaterdag wel een paar bestuursleden in de hal te vinden.

Dagelijks Bestuur

[tmm name=”dagelijks-bestuur”]

Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Voorzitter

De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het beleid van de club, zit bestuursvergaderingen en ALV’s voor, stuurt de overige bestuursleden aan en verzorgt de communicatie met externe partijen zoals de Nevobo, US Omni, andere verenigingen en de pers.

Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, notuleert bij de vergaderingen en is eerste contactpersoon voor de Nevobo.

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën binnen de club; het betalen van de zaalhuur en competitiegelden, het innen van de contributie, het bijhouden van de cashflow en het opmaken van de begroting en realisatie zijn de voornaamste taken.

Algemene Bestuursleden

[tmm name=”algemene-bestuursleden”] In het bestuur zit ook een aantal algemene bestuursleden:

Wedstrijdsecretaris

De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor het inhuren van de zaal, het regelen van het competitieschema en het bijhouden van de wedstrijdwijzigingen, en maakt daarnaast deel uit van de competitiecommissie.

Scheidsrechterscoördinator

De scheidsrechterscoördinator is verantwoordelijk voor de aanwijzing, opleiding en begeleiding van scheidsrechters en andere officials. Daarnaast is hij aanspreekpunt voor de Nevobo voor alle scheidsrechtergerelateerde zaken en neemt hij deel aan de competitiecommissie.

Commissiecoördinator

De commissiecoördinator is verantwoordelijk voor het aansturen van de verschillende commissies binnen de vereniging, maar is niet per se zelf actief binnen die commissies. Hij zorgt dat commissies blijven draaien, dat eventuele vragen of problemen naar de juiste personen doorgespeeld worden, en hij bewaakt de voortgang van projecten.

Communicatiecoördinator

De communicatiecoördinator is voorzitter van de communicatiecommissie en draagt verantwoordelijkheid voor de vorm en inhoud van de interne en externe communicatie.

Vragen?

Heb je vragen aan het bestuur? Mail dan naar bestuur@usvolleybal.nl.