Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Het bestuur vergadert ongeveer eens in de vier weken op donderdag en daarnaast zijn elke zaterdag wel een paar bestuursleden in de hal te vinden.

Voor vragen kan je altijd terecht via bestuur@usvolleybal.nl of direct bij een van onderstaande bestuursleden.

Jij?

Voorzitter

De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het beleid van de club, zit bestuursvergaderingen en ALV’s voor, stuurt de overige bestuursleden aan en verzorgt de communicatie met externe partijen zoals de Nevobo, US Omni, andere verenigingen en de pers.

Deze functie is vacant. Interesse? Mail naar bestuur@usvolleybal.nl.

Jij?

Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, notuleert bij de vergaderingen en is eerste contactpersoon voor de Nevobo.

Deze functie is vacant. Interesse? Mail naar bestuur@usvolleybal.nl.

Jolande

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën binnen de club; het betalen van de zaalhuur en competitiegelden, het innen van de contributie, het bijhouden van de cashflow en het opmaken van de begroting en realisatie zijn de voornaamste taken.

Je kunt Yolande mailen op penningmeester@usvolleybal.nl

Rivka Schraa

Wedstrijdsecretaris

De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor het inhuren van de zaal, het regelen van het competitieschema en het bijhouden van de wedstrijdwijzigingen, en maakt daarnaast deel uit van de competitiecommissie.

Je kunt Rivka mailen op wedstrijdsecretaris@usvolleybal.nl

Keimpe Bloemhof

Scheidsrechterscoördinator

De scheidsrechterscoördinator is verantwoordelijk voor de aanwijzing, opleiding en begeleiding van scheidsrechters en andere officials. Daarnaast is hij aanspreekpunt voor de Nevobo voor alle scheidsrechter gerelateerde zaken en neemt hij deel aan de competitiecommissie.

Je kunt Keimpe mailen op scheidsrechterscoordinator@usvolleybal.nl

Joost Ronnes

Algemeen bestuurslid

Het algemene bestuurslid pakt zaken op die niet door een van de andere bestuursleden worden opgepakt.

Je kunt Joost mailen op bestuur@usvolleybal.nl

Natalie Hensen

Algemeen bestuurslid

Het algemene bestuurslid pakt zaken op die niet door een van de andere bestuursleden worden opgepakt.

Je kunt Natalie mailen op bestuur@usvolleybal.nl

Vragen?

Heb je vragen aan het bestuur? Mail dan naar bestuur@usvolleybal.nl.