ALV alert!

21 oktober 2020

Opgelet! Aanstaande zondag om 15:00 uur is er weer een algemene ledenvergadering. Juist nu wil je daarbij zijn. Waarom?

 • Omdat je mee wil denken over hoe om te gaan met de nieuwe restricties
 • Omdat je wil weten wat de gevolgen zijn voor de contributie
 • Omdat je wil weten hoe de club er financieel voorstaat in deze tijd
 • Omdat je wil weten wat de commissies uitspoken
 • Omdat je je verenigingsgenoten mist
 • Omdat je graag snel weer wilt kunnen trainen
 • Omdat je op je zondagmiddag niet veel beters te doen hebt in deze lockdown
 • Omdat je de deur niet eens uit hoeft om deel te kunnen nemen!

De vergadering vindt geheel in stijl plaats op jouw bank. Het enige wat je hoeft te doen is een laptop, telefoon of tablet erbij te pakken waar Microsoft Teams op staat. De deelname link krijg je via Whatsapp toegestuurd.

Onderstaand vind je de agenda. Zien we jullie daar?

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen stukken
 5. Notulen ALV
 6. Bestuurswisselingen
 7. Contributie seizoen 20-21
 8. Begroting seizoen 20-21
 9. Beleid
 10. Arbitrage
 11. Corona en aanverwante zaken
 12. Commissies
  • TC hoog
  • TC breed
  • Wedstrijdzaken
  • Activiteitencommissie
  • Sponsorcommissie
  • Communicatiecommissie
  • Materialencommissie
  • Jeugd
 13. Wat verder ter tafel komt
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

ALV op 6 november

16 september 2015

Op vrijdag 6 november zullen we onze halfjaarlijkse ALV houden. We zullen 19:30 beginnen en afhankelijk van de agenda en hoeveelheid inbreng rond 22:00 eindigen. Locatie is de kantine van de Amstelcampus. De agenda en bijbehorende stukken ontvang je in de loop van de komende weken. Omdat we ook enkele discussiethema’s voor willen leggen hopen we op een grote opkomst, dus zet hem in je agenda!

Aan-/afmelden kan door mij te antwoorden of bij secretaris@usvolleybal.nl