ALV

16 mei 2018


Evenementgegevens


Beste leden,

Bij dezen nodigen wij je uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 14 juni om 19:00u in de kantine van de Amstelcampus! Naast de gebruikelijke punten (evaluatie seizoen, begroting voor het nieuwe seizoen en vaststellen van de contributie), staan onder andere de nieuwe privacywetgeving en de introductie van vertrouwenspersonen op de agenda.

De vergadering is dit keer weer op donderdag. Er kan die avond tot 19:00u getraind worden, daarna gaat de zaal dicht. Eventueel kan er na afloop van de ALV ook nog getraind worden, afhankelijk van de eindtijd. Tijdens de vergadering wordt er dus niet getraind.
Voor het doorgeven van afmeldingen en eventuele machtigingen kan je een e-mail sturen naar secretaris@usvolleybal.nl. Ook voor het insturen van stukken of het inbrengen van agendapunten kan je bij de secretaris terecht.

Hopend jullie in grote getalen te zien bij de ALV,

GroetjUS,
Het bestuur