Zaaldienst

Schema

Het meest recente schema wordt gedeeld in de WhatsApp-community van US Volleybal.

Instructie

Zaaldienstinstructie US Volleybal Amstelcampus

Verantwoordelijkheden

Algemeen

 1. Het ingedeelde team is verantwoordelijk voor de wedstrijden die tijdens jouw zaaldienst worden gespeeld. Dat betekent dat je een half uur van tevoren aanwezig moet zijn.
 2. Zorg dat je vindbaar bent: ga bij de koffer zitten of zeg tegen de aanvoerders van de US-teams dat jouw team zaaldienst heeft.
 3. Berg de sleutel altijd op in de koffer als je hem niet gebruikt!
 4. Vang binnenkomende scheidsrechters op en beantwoord hun vragen.
 5. Beantwoord vragen van teams over waar ze moeten spelen etc.
 6. Zorg dat alle wedstrijden een scheidsrechter hebben. In de WhatsApp-community van US Volleybal vind je het zaaldienstschema en kan je zien welk team verantwoordelijk is om een scheidsrechter te leveren.
 7. Divisiewedstrijden (D3/4, H2/3/4) met teller moeten op veld 3 gespeeld worden, vanwege de ruimte voor het tellen.
 8. Het Half-Court moet een uur van tevoren leeg zijn voor D1 en een half uur voor H1.
 9. Zorg dat de thuisspelende (US) teams op tijd hun veld opzetten. Het is de verantwoordelijkheid van het thuisspelende team dat het veld op tijd opgezet is. Uiteraard kan je ze daar altijd een handje bij helpen.
 10. Zie toe op het afbreken en opruimen van de velden (wederom de verantwoordelijkheid van de thuisspelende teams). Al het materiaal moet op de juiste plaats worden opgeborgen, zie hiervoor ook de plattegrond. 8 banken mogen in de hal blijven staan, de rest moet in materiaalhok D.
  1. In hok C: Netten, palen en de scheidsrechtersstoelen
  2. In hok D: Teltafels, banken en stoelen
  3. In hok I: blauwe tussennet (vraag voor het opzetten hulp bij de bar)
  4. In hok K: Telborden, vlaggen, reclameborden, paalbeschermers, en formulieren
 11. Onverhoopt problemen met het DWF/tablets? Neem contact op met de wedstrijdsecretaris! Mail naar bestuur@usvolleybal.nl of neem contact op met Rivka Schraa.

De eerste zaaldienst van de dag

 1. Zorg dat je minimaal een half uur van tevoren aanwezig bent in de sporthal.
 2. Haal de wedstrijdkoffer tevoorschijn uit het materiaalhok met de letter K (sleutel hiervan is achter de bar te krijgen)
 3. Zet in het gangpad naar de sporthal bij veld 1 een tafeltje met twee stoelen uit materiaalhok D neer. Hier kunnen de teams en scheidsrechters zich melden en de tabelt ophalen voor het DWF.
 4. Zorg ervoor dat er altijd 1 tablet aan de lader ligt, zo kom je nooit voor vervelende problemen te staan.
 5. Controleer het wedstrijdschema op logica voor wat betreft veldindeling. H2/3 en D3/4 spelen altijd op veld 3 vanwege de ruimte voor de teltafel.
 6. Haal voor alle velden de materialen uit de hokken zodat dat zo min mogelijk tijdens de wedstrijden moet gebeuren.
 7. Zie erop toe dat de eerste wedstrijden ook daadwerkelijk op het geplande tijdstip beginnen, dit om uitloop verderop in het programma te voorkomen.
 8. Veld 3 en veld 1 moeten opgezet worden met een net met spanbanden (Dus zonder stokken), let erop dat dit daadwerkelijk gebeurt.
 9. Zorg dat het blauwe tussennet wordt opgehangen (i.s.m. het barpersoneel).
 10. Zorg dat de prullenbakken die onder de trap in kantine staan, in de zaal verspreid worden.

De laatste zaaldienst van de dag

 1. Zorg dat de tablets na de laatste wedstrijd uit worden geschakeld.
 2. Let goed op dat ons eigen materiaal weer in ons eigen materiaalhok K terechtkomt en niet in de algemene berging wordt gezet. Ook moet je erop toezien dat langs de kant van de velden opgeruimd wordt (lege flesjes, boterhamzakjes, bananenschillen e.d.).
 3. Zorg dat de prullenbakken weer terug onder de trap in de kantine komen.
 4. Veeg de hele zaal aan.

Wat ligt er in vak C?

 1. Palen
 2. Netten
 3. Antennes
 4. Plopper tbv grondpotten in vloer
 5. Scheidsrechtersstoelen
 6. Scheidsrechterstoel in hoogte verstelbaar (alleen voor wedstrijden D1/H1 op half centre court)
 7. Banken (4 in vak C, 8 mogen in de hal blijven staan)
 8. Teltafels en stoelen

Wat ligt er in vak K?

 1. Wedstrijdkoffer (wedstrijdformulieren, opstellingsbriefjes, pennen, diverse instructies en overzichten)
 2. Telborden
 3. Vlaggen voor Topdivisie wedstrijden
 4. Paalbeschermers (alleen voor wedstrijden D1/H1 op half centre court)
 5. Reclameborden (alleen voor wedstrijden D1/H1 op half centre court)
 6. Ballenkarren