Verzetten

Hoe werkt het verzetten van een wedstrijd door US en wat doe je als een tegenstander een wedstrijd wil verzetten?

Wedstrijd verzetten door US

Als een wedstrijd is ingedeeld op een datum/tijd waarop mensen uit jouw team niet kunnen spelen, probeer dan eerst invallers te regelen bij een lager spelend team. Lukt dit absoluut niet, dan is er een mogelijkheid de wedstrijd te verzetten. Neem daarvoor de volgende stappen:

 • Neem contact op met de wedstrijdsecretaris (wedstrijdsecretaris@usvolleybal.nl) voor contactgegevens van de wedstrijdsecretaris van de club van de tegenpartij. De laatste zal de contactgegevens van de aanvoerd(st)er van de tegenstander verschaffen.
 • In onderling overleg met de tegenstander kan een nieuwe datum geprikt worden. Omdat er weinig zaalruimte ‘over’ is, wordt aangeraden een wedstrijd op trainingstijd van jezelf of de tegenpartij te herplannen. Dit brengt ook geen extra kosten met zich mee.
 • Let op: de tegenstander is niet verplicht mee te werken aan het verzetten van de wedstrijd!
 • Meld de nieuwe datum z.s.m. aan de wedstrijdsecretaris; deze zal een officiële aanvraag wedstrijdwijziging naar de Nevobo en de tegenpartij sturen. Let op: deze wijziging dient uiterlijk 10 dagen vóór de oorspronkelijke wedstrijddatum naar de bond gemaild te zijn. Aanvragen die niet aan deze tijdslimiet voldoen, kunnen door de wedstrijdsecretaris afgewezen worden. De wedstrijd zal dan op de oorspronkelijke datum gespeeld moeten worden.
 • Zorg dat de scheidsrechter ervan op de hoogte gesteld wordt dat de wedstrijd niet doorgaat.
 • Regel een scheidsrechter voor de nieuwe speeldatum.
 • Voor het verzetten van een wedstrijd brengt de Nevobo administratiekosten in rekening bij de vereniging die de wijziging aanvraagt. US verhaalt deze op het team.

Wedstrijd verzetten door tegenpartij

Ook een tegenstander kan een verzoek tot verzetten van een wedstrijd doen. Als dat gebeurt, worden de volgende stappen ondernomen:

 • De wedstrijdsecretaris krijgt een aanvraag tot verzetten binnen van een tegenpartij. Deze zal direct doorgestuurd worden naar de aanvoerder van het betreffende US-team.
 • De aanvoerder overlegt met het team of het hieraan mee wil werken. Dit is niet verplicht!
 • Wil het team meewerken, dan wordt in overleg met de tegenstander een nieuwe datum vastgesteld.
 • Laat deze datum even aan de wedstrijdsecretaris weten. Overige zaken worden door de tegenpartij geregeld.

Aanvullende regels

Voor het verzetten van wedstrijden geldt nog een aantal aanvullende regels:

 • Wedstrijden die in een najaarscompetitie na 30 november gepland zijn mogen alleen naar een eerdere speeldatum worden verplaatst.
 • Wedstrijden die gepland staan na 31 maart mogen alleen naar een eerdere datum worden verplaatst.
 • Wijziging van wedstrijden tussen teams van dezelfde vereniging in dezelfde poule zijn alleen mogelijk als de gewijzigde speeldatum vóór 1 maart ligt.