Invallen

Wil je weten of je mag invallen en zo ja, hoe vaak? Lees dan wat de mogelijkheden van invallen in een hoger of juist lager team zijn.

In een hoger team invallen: 2 x per maand

In principe mag een speler 2 keer per maand ‘naar boven’ invallen. Bij de 3e beurt speel je je onherroepelijk vast in het team waar je op dat moment invalt, waarna je nog slechts in dat team (of hoger) mag spelen voor de rest van het seizoen. Als je bereid bent een hele maand NIET te spelen, kun je (na een verzoek hiertoe van het bestuur aan de Nevobo) daarna weer omlaag gezet worden.

Was het tot nu toe zo dat een speler na 10 invalbeurten in een hoger team tot dat hogere team ging behoren, nu is dat gemaximeerd op de helft van het aantal wedstrijden in een seizoen van dat team. In de jaarscompetitie zijn dat dus 10 of 11 invalbeurten, maar in de halfjaarscompetitie (Amsterdam) zijn dat maar 5 wedstrijden!

In beslissings- en P/D-wedstrijden mogen leden van een team dat in dezelfde klasse hoger is geëindigd dan het spelende team NIET invallen! In dat geval wordt het hoger geëindigde team namelijk al als hoger team aangemerkt, waardoor je in botsing komt met de regel over het niet omlaag invallen.

In een lager team invallen: niet, tenzij…

Invallen bij een lager team is in principe niet toegestaan, behalve als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • het team speelt niet hoger dan de 2e klasse
  • het team waartoe de speler reglementair behoort speelt op hetzelfde niveau

Gemengd invallen

In de 2e klasse en lager is gemengd spelen toegestaan. Hier mogen dames dan ook (volgens de reguliere beperkingen, dus maximaal 2 keer per maand) invallen in herenteams van dezelfde of hogere klasse.