Contributie en Restitutie

6 april 2021

Nu de competitie volledig is stilgelegd en er nog steeds niet getraind kan worden, krijgen we als bestuur steeds meer vragen over of er een deel van de contributie zal worden terugbetaald. Dat gaat zeker gebeuren!

Hoeveel we gaan terugbetalen, beslissen jullie zelf tijdens de volgende ALV (waarschijnlijk 17 juni) aan de hand van een aantal voorstellen. Daarna zullen we beginnen met het terugbetalen.

Om jullie een goed voorstel te kunnen doen, is het van belang dat we zo veel mogelijk duidelijkheid hebben over de financiële stand van zaken van de club. Die kan namelijk zomaar veranderen; op het moment dat we nog in dit seizoen eventueel de zaal weer in zouden mogen, zou iedereen dat (terecht) willen! En dat heeft financiële consequenties. Daarom kunnen we nu nog geen concreet voorstel of bedrag melden. Na 1 juni 2021 is het seizoen feitelijk voorbij en kunnen we de balans opmaken en duidelijkheid geven.

Als je de contributie nog niet in zijn totaliteit hebt betaald, verwachten we dat je het volledige bedrag voor 1 juni 2021 hebt overgemaakt. Realiseer je dat de zaalhuur van de eerste helft van het seizoen (deels) is betaald met de contributie van 120 team- en clubgenoten die dat al eerder in het seizoen overgemaakt hebben en (helaas!) ook nog niks hebben teruggekregen!

We zien jullie graag allemaal (waarschijnlijk online) op 17 juni tijdens de ALV!