Bestuur en Commissies

Bestuur en Commissies

US Volleybal heeft een bestuur en een aantal commissies. Samen zorgen zij ervoor dat alle taken binnen de vereniging uitgevoerd worden. De commissies binnen US ondersteunen het bestuur, dat eindverantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de vereniging. Alle taken worden uitgevoerd door vrijwilligers, die zelf ook lid van de vereniging zijn.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Voor vragen kan je altijd terecht op bestuur@usvolleybal.nl of direct bij een van onderstaande bestuursleden. Het bestuur vergadert ongeveer eens in de vier weken op donderdag en daarnaast zijn elke zaterdag wel een paar bestuursleden in de hal te vinden.

Bestuur

Het bestuur van US Volleybal bestaat uit een dagelijks bestuur en een aantal algemene bestuursleden. Het bestuur vergadert eens per maand. Op zaterdag zijn in de Amstelcampus vaak wel een of meerdere bestuursleden te vinden.

Dagelijks Bestuur

Vacant Vacant
Voorzitter
Joany Annegarn
Secretaris
Peter Meijer
Penningmeester

Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Hun verantwoordelijkheden zijn:

Voorzitter

De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het beleid van de club, zit bestuursvergaderingen en ALV’s voor, stuurt de overige bestuursleden aan en verzorgt de communicatie met externe partijen zoals de Nevobo, US Omni, andere verenigingen en de pers.

Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, notuleert bij de vergaderingen en is eerste contactpersoon voor de Nevobo.

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën binnen de club; het betalen van de zaalhuur en competitiegelden, het innen van de contributie, het bijhouden van de cashflow en het opmaken van de begroting en realisatie zijn de voornaamste taken.

Algemene Bestuursleden

Tycho Angevaare
Westrijdsecretaris
Arjan Cupido
Coördinator Technische Zaken
Lara Meijers
Algemeent Bestuurslid
In het bestuur zit ook een aantal algemene bestuursleden:

Wedstrijdsecretaris

De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor het inhuren van de zaal, het regelen van het competitieschema en het bijhouden van de wedstrijdwijzigingen, en maakt daarnaast deel uit van de competitiecommissie.

Scheidsrechterscoördinator

De scheidsrechterscoördinator is verantwoordelijk voor de aanwijzing, opleiding en begeleiding van scheidsrechters en andere officials. Daarnaast is hij aanspreekpunt voor de Nevobo voor alle scheidsrechtergerelateerde zaken en neemt hij deel aan de competitiecommissie.

Commissiecoördinator

De commissiecoördinator is verantwoordelijk voor het aansturen van de verschillende commissies binnen de vereniging, maar is niet per se zelf actief binnen die commissies. Hij zorgt dat commissies blijven draaien, dat eventuele vragen of problemen naar de juiste personen doorgespeeld worden, en hij bewaakt de voortgang van projecten.

Communicatiecoördinator

De communicatiecoördinator is voorzitter van de communicatiecommissie en draagt verantwoordelijkheid voor de vorm en inhoud van de interne en externe communicatie.

Vragen?

Heb je vragen aan het bestuur? Mail dan naar bestuur@usvolleybal.nl.

Commissies

Om het bestuur te ondersteunen, zijn er commissies, die verantwoordelijk zijn voor deeltaken binnen de club. De commissies maken jaarplannen en voeren die uit.

Technische commissie

De TC is verantwoordelijk voor het speltechnische niveau van de vereniging. We maken binnen deze commissie onderscheid tussen TC top/hoog (voor de hoogste teams) en TC breed (voor de lagere teams). De TC-leden zijn het eerste aanspreekpunt voor de spelers, houden selectietrainingen voor de teamindeling, werven trainers en houden zich bezig met andere teamgerelateerde zaken. Ieder team heeft zijn eigen TC-contactpersoon.

Competitiecommissie

De competitiecommissie regelt alles wat er bij wedstrijden komt kijken: het wedstrijdschema, de spelregels, alle wedstrijdwijzigingen, het indelen van de tellers, lijnrechters en zaaldiensten, en het werven en opleiden van scheidsrechters.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie houdt zich bezig met de organisatie van de ledenactiviteiten van US, zoals volleybaltoernooien, borrels, pubquizzen en feesten.

Communicatiecommissie

De communicatiecommissie brengt structuur aan in de interne en externe communicatie van de vereniging en ondersteunt andere commissies en het bestuur in hun communicatie. Denk hierbij aan de website, nieuwsbrieven, social media en sponsorcommunicatie.

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie heeft als voornaamste taken het werven van nieuwe sponsors en het onderhouden van bestaande sponsorconnecties. De commissie kan bijvoorbeeld sponsors uitnodigen voor wedstrijden, netwerkbijeenkomsten, clinics of toernooien voor bedrijven organiseren en meedoen aan bedrijvenacties, zoals die van de Vriendenloterij.

Materialencommissie

De materialencommissie coördineert de bestelling van nieuwe tenues en controleert aan het eind van het seizoen alle ballentassen. De meeste attributen (palen, netten etc.) zijn eigendom van de zalen; dat wordt via het bestuur geregeld.

Kascommissie

De kascommissie controleert het financiële beleid van het bestuur. Ieder jaar presenteert de penningmeester de financiële resultaten van het afgelopen jaar, die dan worden gecontroleerd door deze commissie, bestaande uit twee personen.

Beleidscommissie

De beleidscommissie schrijft het meerjarenbeleid en is eens in de paar jaar actief. Het meerjarenbeleid is een uitwerking van ideeën die vanuit de vereniging (bijv. via de ALV of een enquête) en het bestuur zijn gekomen.

Jeugdcommissie

In 2003 is US Volleybal Jeugd (in een aparte vereniging maar onder leiding van US’ers) gestart met het opleiden van jeugd. Momenteel heeft US Volleybal Jeugd ongeveer 30 jeugdleden, variërend in leeftijd van 6 tot 14 jaar.

Interesse?

Zou je een bijdrage willen leveren aan een van deze commissies? Mail dan naar bestuur@usvolleybal.nl.